Enseignement universel « anna dot

anna dot

Enseignement universel

2013

Distribution: Múltiplos

Download it! [.pdf]

 

[CAT]
El professor Joseph Jacotot (França 1770 – 1840), que no sabia holandès, va aplicar als seus alumnes holandesos un mètode molt particular per a que aquests poguessin entendre el francès: llegir una edició bilingüe (Francès i Holandès) de “Les Aventures de Télémaque” (François Fénelon, 1699) i posteriorment escriure un text en francès sobre allò que havien llegit.

En el projecte “Enseignement Universel” es realitzen un conjunt de noves composicions textuals a partir de reordenar sota varis criteris racionals comuns en els processos d’aprenentatge i comprensió d’una llengua (com l’ordre alfabètic, categories gramaticals, tipus de sintagmes, entre altres) les paraules de tres textos originals que es veuen involucrats en la història del professor Jacotot. Com són: “Enseignement Universel. Langue étrangère”, de Joseph Jacotot; “Le Maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle”, de Jacques Rancière; i “De Gevallen van Telemachus”, de Fénelon.

[ESP]
El profesor Joseph Jacotot (Francia 1770 – 1840), que no sabía holandés, aplicó a sus alumnos holandeses un método muy particular para que éstos pudieran entender el francés: leer una edición bilingüe (Francés y Holandés) de “Les Aventures de Télémaque” (François Fénelon, 1699) y posteriormente escribir un texto en francés sobre lo que habían leído.

En el proyecto “Enseignement Universel” se realizan un conjunto de nuevas composiciones textuales a partir de reordenar bajo varios criterios racionales comunes en los procesos de aprendizaje y comprensión de una lengua (como el orden alfabético, categoría gramatical, tipos de sintagmas, entre otros) las palabras de tres textos originales que se ven envueltos en la historia del profesor Jacotot. Como son: “Enseignement Universel. Langue étrangère”, de Joseph Jacotot; “Le Maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle”, de Jacques Rancière; y “De Gevallen van Telemachus”, de Fénelon.

[ENG]
Professor Joseph Jacotot (France 1770 – 1840), who didn’t speak Dutch, assigned a very unusual method to his dutch students with the goal of making French an understandable language for them. This method consisted in reading a bilingual edition (in French and Dutch) of “Les Aventures de Télémaque” (François Fénelon, 1699) and subsequently writing a text in French about what they had read.

The project “Enseignement Universel” consists of a series of new textual compositions made by re-organizing the words of three original texts that were involved in Professor Jacotot’s experience. The criterions that I followed are the ones which are common in the process of learning and understanding a language (the alphabetical order, grammatical categories, types of phrases, synonims, among others). The original texts that have been recomposed during the elaboration of the project are: “Enseignement Universel. Langue étrangère”, by Joseph Jacotot; “Le Maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle”, by Jacques Rancière; and “De Gevallen van Telemachus”, by Fénelon.

18/12/2013: Víctor Sunyol talks about the publication, at Fundació Tàpies, Barcelona.