Exercicis d’equilibri per a un niu « anna dot

anna dot

Exercicis d’equilibri per a un niu

2015

Capella de Sant Roc (Valls), within the program “Dèria”, curated by Marina Vives.
Blog de’n Màrius Domingo, ornitòleg vallenc

[CAT]
Fa sis primaveres que la mateixa parella de tudons intenen -sense èxit- construir un niu sobre els cables elèctrics que surten de la façana de casa de la meva àvia. La Matilda, la veïna del davant, diu que ho veu des de la finestra de casa seva. A més, una sèrie de brocs d’alzina van apareixent davant de la porta principal de casa l’àvia. Ella els recull i els guarda per cremar-los a l’hivern. Els tudons encara no han aconseguit fer cap niu.

La Matilda i la meva àvia em van explicar tots els detalls d’aquests fets i altres coses. La conversa va ser gravada, transcrita i analitzada mitjançant el programa informàtic de codificació de dades hyperRESEARCH. De la codificació de la conversa se’n van generar una sèrie de mapes conceptuals. No es descarta la possibilitat que algun d’ells contingui les instruccions per a la construcció exitosa d’un niu per als tudons.

[ESP]
Desde hace seis primaveras la misma pareja de torcaces intentan -sin éxito- construir un nido sobre los cables eléctricos que salen de la fachada de la casa de mi abuela. Matilda, la vecina de enfrente, dice que ella lo ve desde su ventana. Además, una serie de ramas de encina van apareciendo frente a la puerta principal de la casa de mi abuela. Ella recoge las ramas y las guarda para quemarlas durante el invierno. Las torcaces aún no han conseguido hacer ningún nido.

Matilda y mi abuela me contaron todos los detalles de estos hechos y otras cosas. La conversación fue grabada, transcrita y analizada mediante el programa informático de codificación de datos hyperRESEARCH. De la codificación de la conversación se generaron unos mapas conceptuales. No se descarta la posibilidad que alguno de ellos contenga las instrucciones para la construcción exitosa de un nido para las torcaces.

[ENG]
Since six springs the same pair of common wood pigeons try -unsuccessfully- to build a nest on the electrical cables that hang from my grandmother’s house. Matilda, a neighbour, says that she sees everything from her window. Moreover, some holm oak’s branches appear in front of my grandma’s house’s door. She collects them and burns them on winter. The pigeons still haven’t succeed in building any nest.

Matilda and my grandma gave me a detailed explanation of the facts and some other issues. The conversation was recorded, transcribed and analysed using hyperRESEARCH, a qualitative data analysis software. Conceptual maps were generated from the conversation’s codification. The possibility that some of them may contain the instructions for the successful building of a pigeon’s nest isn’t rejected.

Agraïments infinits/Agradecimientos infinitos/ Infinite thanks: Maria Coma Gorchs, Matilda, Marina Vives, Màrius Domingo, Sergi Egea, Jordi París, Maria Verdaguer, Joan Dot, el senyor de Ràdio Fabregat (Barcelona).