Grans obres de l’arquitectura potencial « anna dot

anna dot

Grans obres de l’arquitectura potencial

Barcelona, 2014
Guadalajara (MX), 2015

 

[CAT]
En una conversa entre Kenneth Goldsmith i el seu traductor al castellà, Carlos Bueno Vera, el primer va dir: “Un texto no-escrito es la obra más grande de la literatura potencial.” Si traslladem aquesta frase a l’arquitectura, podem dir: “Un edificio no-construido es la obra más grande de la arquitectura potencial”.

Així, l’acte de fer és un context de negociació amb allò que existeix en potència. Grans obres de l’arquitectura potencial recull mostres de terra de parcel·les que en algun moment van formar part de projectes arquitectònics que van quedar en pausa. Són grapats de material de terrenys que han quedat a l’espera, que encara els hi pot passar tot.

[ESP]
En una conversación entre Kenneth Goldsmith y su traductor al español, Carlos Bueno Vera, el primero dijo: “Un texto no-escrito es la obra más grande de la literatura potencial.” Si trasladamos esta frase a la arquitectura, podemos decir: “Un edificio no-construido es la obra más grande de la arquitectura potencial”.

Así, el acto de hacer es un contexto de negociación con aquello que existe en potencia. Grans obres de l’arquitectura potencial recoge muestras de tierra de parcelas que en algún momento formaron parte de proyectos arquitectónicos que quedaron en pausa. Son puñados de material de terrenos que han quedado a la espera,en los que aún puede suceder todo.

[ENG]
In a conversation between Kenneth Goldsmith and Carlos Bueno Vera, his translator to Spanish, the first said: “An unwritten text is the greatest work of the potential literature.” If we think of this sentence from the field of architecture, we can say: “An unconstructed building is the greatest work of the potential architecture.”

With this in mind, the act of doing is a context of negotiation with what potentially exists. Grans obres de l’arquitectura potencial brings to the architecture studio soil samples from parcels belonging to architectural projects that remained stopped. This samples are handfuls of material from sites that still await for anything to happen.

Intervenció a MAIO, Barcelona.

Galería Tiro al Blanco, Guadalajara (México)

Agraïments infinits/Agradecimientos infinitos/My infinite thanks to: Andrea Rodríguez Novoa, Verónica Valentini, Juan Canela, Sant Andreu Contemporani, people working at MAYO lovely studio.