International Standard White Noise « anna dot

anna dot

International Standard White Noise

instruccions

2017

Para Zoe.

Performance assajada amb els investigadors del programa “Beyond Text”, a la Universitat de Vic, el dia 12/05/2017, i presentada el 27/05/2017 al programa “FORMS OF ECLIPSE Lee Lozano”, comissariat per Valerio del Baglivo, a BAR Project, Barcelona.

[CAT]
L’objectiu de la performance és permetre que la seva autora pugui desaparèixer. Per això, es proposa al públic participar en la generació d’un soroll blanc a partir de la pronuncia simultània de tots els fonemes que composen l’alfabet fonètic internacional. Per pronunciar-los s’utilitza la llista de paraules que es posen com a exemple de cada fonema. D’aquesta manera es produirà un soroll blanc internacional en el qual serà impossible distingir cadascuna de les veus que el composa.

[ESP]
El objetivo de la performance es permitir a su autora desaparecer. Para eso, se propone al público participar en la generación de un ruido blanco a partir de la pronuncia simultánea de todos los fonemas que componen el alfabeto fonético internacional. Para pronunciarlos, se usa la lista de palabras que se ponen como ejemplo de cada fonema. De esta manera se producirà un ruido blanco internacional en el cual será imposible distinguir cada una de las voces que lo compone.

[ENG]
This performance attempts to allow the disappearance of its author. In order to do this, the audience receives a proposal for the generation of a white noise by pronunciating simultaneously all the phonemes of the international phonetic alphabet. The list of words that serve of example for each phoneme is read aloud. By doing this, an international white noise is going to be produced and it will be impossible to distinguish each of the voices that compose it.

Agraïments infinits / Agradecimientos infinitos / My infinite thanks to: Valerio del Baglivo, Arturo Moya, Ruth Abellán, Alba Vilamala, Eva Marichalar, Owen Chamberlain, els investigadors de “Beyond Text” que van participar al primer assaig a La Clota (Vic, 12/05/2017), BAR Project (Juan Canela, Veronica Valentini, Andrea Rodríguez), els assistents al programa “FORMS OF ECLIPSE Lee Lozano” (Barcelona, 27/05/2017).