Static Explosion « anna dot

anna dot

Static Explosion

2014

Obra guanyadora del Premi Biennal d’Art Ciutat d’Amposta (BIAM) 2014

[CAT]
Reproducció d’una escena concreta en la que cada nit succeeix el mateix fenòmen aparentment màgic. Aquesta escenificació s’acompanya de tres fotografies de l’escena original i de tres frases que fan referència a possibles explicacions del fenòmen. Aquestes són:
“1. I produced the jewels by shooting at our window with heavy artillery
2. The road that brings me home is made with bad intentions
3. Slowly, slowly, slowly, the marvelous age approaches”

[ESP]
Reproducción de una escena concreta en la que cada noche ocurre el mismo fenómeno aparentemente mágico. Esta escenificación se acompaña de tres fotografías de la escena original y de tres frases que hacen referencia a posibles explicaciones del fenómeno. Éstas son:
“1. I produced the jewels by shooting at our window with heavy artillery
2. The road that brings me home is made with bad intentions
3. Slowly, slowly, slowly, the marvelous age approaches”

[ENG]
Reproduction of a concrete scene where the same phenomenon happens every night. Three photos of the original scene are enclosed with the staging, as well as three sentences that evoke possible explanations of the phenomenon. These are:
“1. I produced the jewels by shooting at our window with heavy artillery
2. The road that brings me home is made with bad intentions
3. Slowly, slowly, slowly, the marvelous age approaches”