Until I Am No Longer Able To Stand « anna dot

anna dot

Until I Am No Longer Able To Stand

2014 – in progress

[CAT]
El 24 de setembre de 2013, Ted Cruz, el senador de l’estat de Texas, va anunciar a la premsa que parlaria fins que no pogués aguantar-se dret –“Until I am no longer able to stand”, va dir– en contra de la reforma sanitària proposada per Obama i coneguda com a Obamacare. L’endemà va fer un discurs de 21 hores que va ser considerat propi de la pràctica filibusterista, que consisteix a presentar un discurs de llarga durada amb l’objectiu de paralitzar el debat parlamentari i bloquejar l’aprovació d’una llei.

Until I am no longer able to stand proposa convertir l’Espai Cub en l’escenari per a la construcció d’un discurs filibusterista que tindrà lloc l’últim dia d’exposició del projecte. Aquest serà pronunciat amb l’objectiu d’endarrerir tant com es pugui l’hora pactada per al tancament de portes de La Capella. Durant els dies d’exposició, el Espai Cub s’anirà preparant per esdevenir un espai que faciliti l’elaboració del discurs final, i s’hi faran assajos oberts previs a l’últim dia. El procés de treball passa, doncs, per l’apropiació de les normes del joc filibusterista per intentar tancar les portes de La Capella més tard del que estava previst. Es farà una reflexió al voltant d’aquesta pràctica i s’exposaran una sèrie de relacions amb altres conceptes i referències diverses, com ara alguns discursos filibusteristes pronunciats al llarg de la història, la literatura i la manera de fer de Michel de Montaigne, la deriva, l’horror vacui i els blind text, entre altres.

→ Full de sala, escrit per David Armengol

 

[ESP]
El 24 de septiembre de 2013, Ted Cruz, senador del estado de Texas, anunció a la prensa que hablaría hasta que no pudiese aguantarse de pie –“Until I am no longer able to stand”, dijo– en contra de la reforma sanitaria propuesta por Obama y conocida como Obamacare. Al día siguiente dio un discurso de 21 horas que fue considerado propio de la práctica filibusterista, que consiste en presentar un discurso de larga duración con el objetivo de paralizar el debate parlamentario y bloquear la aprobación de una ley.

Until I am no longer able to stand propone convertir el Espai Cub en el escenario para la construcción de un discurso filibusterista que se celebrará el último día de exposición del proyecto. Este será pronunciado con el objetivo de atrasar lo máximo posible la hora pactada para el cierre de puertas de La Capella. Durante los días de exposición, el Espai Cub irá preparándose para convertirse en un espacio que facilite la elaboración del discurso final, y se celebrarán en él ensayos abiertos previos al último día. El proceso de trabajo pasa, por lo tanto, por la apropiación de las normas del juego filibusterista para intentar cerrar las puertas de La Capella más tarde de lo previsto. Se llevará a cabo una reflexión en torno a esta práctica y se presentará una serie de relaciones con otros conceptos y referencias varias, como pueden ser algunos discursos filibusteristas pronunciados a lo largo de la historia, la literatura y la forma de hacer las cosas de Michel de Montaigne, la deriva, el horror vacui y los blind text, entre otros.

→ Hoja de sala, escrita por David Armengol

 

[ENG]
On 24 September 2013, Texas senator Ted Cruz announced to the press that he would speak as long as he could maintain himself upright – “until I am no longer able to stand,” he said – in opposition to Obama’s proposed health care reform known as Obamacare. The next day he delivered a 21-hour faux filibuster, which is the practice of giving a prolonged speech with the aim of paralysing parliamentary debate and blocking the approval of a law.

Until I am no longer able to stand proposes to convert the Espai Cub into the stage for creating a filibuster speech to take place on the last day of the project exhibition. It will be delivered in order to delay as long as possible the scheduled closing of La Capella. During the exhibition, the Espai Cub will be prepared to become a space that facilitates preparation of the final speech, and open rehearsals will be held prior to the last day. The working process, then, appropriates the rules of filibustering to try to close the doors of La Capella later than planned. There will be a reflection on this process, and a number of relationships with other concepts and different references will be presented, such as filibuster speeches delivered throughout history, the literature and modus operandi of Michel de Montaigne, drift, horror vacui and blind text, among others.

→ Flyer, written by David Armengol

Instal·lació Espai Cub - 21/06/2016. Foto: Pep Herrero

Instal·lació Espai Cub – 21/06/2016. Foto: Pep Herrero

Instal·lació Espai Cub - 21/06/2016. Foto: Pep Herrero

Instal·lació Espai Cub – 21/06/2016. Foto: Pep Herrero

Assaig obert, instal·lació de dues bigues noves - 19/07/2016. Foto: Ikram Bouloum

Assaig obert, instal·lació de dues bigues noves – 19/07/2016. Foto: Ikram Bouloum

Assaig obert, instal·lació de dues bigues noves - 19/07/2016. Foto: Ikram Bouloum

Assaig obert, instal·lació de dues bigues noves – 19/07/2016. Foto: Ikram Bouloum

Assaig obert, instal·lació de dues bigues noves – 19/07/2016. Foto: Ikram Bouloum

Assaig obert, instal·lació de dues bigues noves – 19/07/2016. Foto: Ikram Bouloum

Assaig obert, instal·lació de dues bigues noves – 19/07/2016. Foto: Ikram Bouloum

Assaig obert, instal·lació de dues bigues noves – 19/07/2016. Foto: Ikram Bouloum

Discurs Final - 06/09/2016. Foto: Ikram Bouloum

Discurs Final – 06/09/2016. Foto: Ikram Bouloum

Discurs Final - 06/09/2016. Foto: Ikram Bouloum

Discurs Final – 06/09/2016. Foto: Ikram Bouloum

Discurs Final, comentari de David Armengol - 06/09/2016. Foto: Ikram Bouloum

Discurs Final, comentari de David Armengol – 06/09/2016. Foto: Ikram Bouloum

Discurs Final - 06/09/2016. Foto: Ikram Bouloum

Discurs Final – 06/09/2016. Foto: Ikram Bouloum

Discurs Final, comentari de Judith López - 06/09/2016. Foto: Ikram Bouloum

Discurs Final, comentari de Judith López – 06/09/2016. Foto: Ikram Bouloum

Discurs Final, comentari de Judith López - 06/09/2016. Foto: Ikram Bouloum

Discurs Final, comentari de Judith López – 06/09/2016. Foto: Ikram Bouloum

Discurs Final - 06/09/2016. Foto: Ikram Bouloum

Discurs Final – 06/09/2016. Foto: Ikram Bouloum

Agraïments infinits / Agradecimientos infinitos / My infinite thanks to: Sergi Egea, Judith López, Blai Marginedas, Maria Verdaguer, Joan Dot, Daniel Moreno Roldán, Alba Vilamala, Palma Lombardo, Edgar Díaz, David Armengol, Rafel G. Bianchi, Nilo Arias, David Bestué, Bea Escudero, Verónica Febrero, Alba Páez, Enric Farrés, Arturo Moya, Ruth Abellán, Frederic Montornès, Latrini Studio (Helena Bosch i Sidney Latil), Trini Moliterno, Marc Caellas, Txalo Toloza, Laida Azkona, Montse Badia, Clara Garí, Jaume Coll i Mariné, Anna Pahissa, Núria Gómez, Raimon Guirado, Òscar Abril, Ikram Bouloum, Laia Estruch, Eva Marichalar, Sue Park, Marina Vives, Oriol Gual, Montserrat Rectoret, Esther Doblas i l’equip de muntadors de La Capella.