I felt like I had myself walked into a visualization « anna dot

anna dot

I felt like I had myself walked into a visualization

2017
Curated by Francesco Giaveri.
Commissioned by ADN Gallery.
This project is being exhibited at ADN Platform, Sant Cugat del Vallès (Spain)

[CAT]
A la Bíblia se’ns explica que hi havia hagut un passat en el que tots els humans s’havien entès i havien aconseguit posar-se d’acord per construir una torre que arribés fins al cel. En veure-ho, Déu va castigar-los per tal atreviment. Des de llavors, el fantasma del llenguatge viu en les seves veus. Des de llavors, no ens entenem.

L’any 1952 el lingüista Erwin Reifler, un dels pioners de la tecnologia de la traducció automàtica, va pronunciar l’eslògan: “Give us graphio-semantically completely explicit texts, and the engineers will do the rest”. La cursa per a la traducció automàtica s’engegava amb força a universitats d’arreu. El somni de la comunicació universal, frustrat després de la caiguda bíblica de la Torre de Babel, es recuperava, com si fos possible construir un nou edifici.

Encara ningú ha representat dues torres de Babel iguals, definitives i acabades i al llibre Se una notte d’inverno un viaggiatore Italo Calvino descrivia una sensació. A l’autor li semblava que avui, al món, existeixen “solo storie che restano in sospeso e si perdono per strada”.

[ESP]
En la Bíblia se nos cuenta que hubo un momento en el que todos los humanos se habían entendido y se habían puesto de acuerdo para construir una torre que llegara hasta el cielo. En verlo, Dios los castigó por tal atrevimiento. Desde entonces el fantasma del lenguaje vive en sus voces. Desde entonces no nos entendemos.

En 1952 el lingüista Erwin Reifler, pionero de la tecnología de la traducción automática, pronunció el eslógan: “Give us graphio-semantically completely explicit texts, and the engineers will do the rest”. La cursa por la traducción automática se iniciaba con fuerza en universidades de todo el mundo. El sueño de la comunicación universal, frustrado tras la caída de la Torre de Babel, se recuperaba, como si fuera posible construir un nuevo edificio.

Aún nadie ha representado dos torres de Babel iguales, definitivas y terminadas y en el libro Se una notte d’inverno un viaggiatore Italo Calvino describió una sensación. Le parecía que hoy, en el mundo, existen “solo storie che restano in sospeso e si perdono per strada”.

[ENG]
The story of a moment when all human beings could understand each other and they even agreed to build a tower that could reach the sky is told in the Bible. When God knew that, he punished all them for their insolence. Since then, the ghost of language is in their voices. Since then, we don’t understand each other.

In 1952 linguist Erwin Reifler, one of the machine translation’s pioneers, pronounced the slogan: “Give us graphio-semantically completely explicit texts, and the engineers will do the rest”. The race for machine translated began with energy in many universities. The dream of universal understanding, frustrated after the fall of the Babel Tower, was recovered, as if the building of a new tower was possible.

We haven’t found two equal representations of the Tower of Babel yet. Nobody has represented it as a finished, definitive tower. In the book Se una notte d’inverno un viaggiatore Italo Calvino descrived a feeling he had. He felt that nowadays, in the world, exist only “storie che restano in sospeso e si perdono per strada”.

Exhibition at ADN Platform. General view. Foto: Roberto Ruíz.

Exhibition at ADN Platform. General view. Foto: Roberto Ruíz.

Nuvolització d'un núvol. Foto: Roberto Ruíz.

Nuvolització d’un núvol. Foto: Roberto Ruíz.

Motlles per a la construcció de Babel amb sorra cinètica. Foto: Roberto Ruíz

Motlles per a la construcció de Babel amb sorra cinètica. Foto: Roberto Ruíz

Prototip d'una torre de Babel. Foto: Roberto Ruíz.

Prototip d’una torre de Babel. Foto: Roberto Ruíz.

Història de la representació gràfica de la torre. Foto: Roberto Ruíz.

Història de la representació gràfica de la torre. Foto: Roberto Ruíz.

Història de la representació gràfica de la torre. Foto: Roberto Ruíz.

Història de la representació gràfica de la torre. Foto: Roberto Ruíz.

Anunci. Foto: Roberto Ruíz.

Anunci. Foto: Roberto Ruíz.

La prima pietra. "Solo storie che restano in sospeso e si perdono per". Foto: Roberto Ruíz.

La prima pietra. “Solo storie che restano in sospeso e si perdono per”. Foto: Roberto Ruíz.

Builders. Foto: Roberto Ruíz.

Builders. Foto: Roberto Ruíz.

"The ghost of language is in my voice". Foto: Roberto Ruíz.

“The ghost of language is in my voice”. Foto: Roberto Ruíz.

Agraïments infinits / Agradecimientos infinitos / My infinite thanks: Francesco Giaveri, Miguel Ángel Sánchez, Jordi Vernis, Cristina Centelles, Jaume Mercader, Daniel Sors, Joan Casals (Aprentik), Joan Dot, Pablo Santa Olalla, Xavi Rodríguez Martín, Franz (Bla Bla Car driver from Kassel to Hannover, passing a bus at 220km/h while playing Weval’s Half Age), Elisenda Soler i Marina Mascarella (Escola d’Arts Plàstiques de Torelló), Júlia Torrentallé, Octavi Rofes, Laia Costa, Cristina Tañà, Eva Marichalar.